прапор Украiни герб Украiни
Вірнопільська гімназія Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області
герб Вірнопільский НВК  прапор Вірнопільский НВК

Правила прийому

арахування дітей до дошкільного підрозділу, учнів до шкільного підрозділу проводиться до початку навчального року згідно з наказом директора НВК, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, що їх заміняють, а також свідоцтв про народження (копій), паспорта, медичної довідки, документа про наявний рівень освіти та особової справи (окрім дітей, які вступили до 1-го класу), та дітей дошкільного віку. До 1-го класу зараховуються діти, як правило, 6-річного віку (станом на 01.09. поточного року), які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження. Таке обстеження проводиться комунальним закладом охорони здоров’я “Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм”за критеріями, що визначаються МОН та МОЗ України. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МОН України зразка.

Лист МОНУ № 1/9-471 від 22 липня 2019 року “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”

Наказ МОН № 621 від 08.05.2019 року “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762”

Наказ МОН України від 16.04.2018№ 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня за № 564/32016

Лист МОН України від 08.05.2018 № 1/9-292 ” Лист-роз‘яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”